Ledax Group

Co je nového v Alexu

Bezpečnost práce BOZP prostřednictvím odpovědné osoby

11. 09. 2017
alexfull.cz

Kontroly pracovišť tak, jak vyžadují právní předpisy.
Zpracování dokumentace (rizika, OOPP, osnovy školení, atd.).

Školení zaměstnanců (zaměstnanci, vedoucí pracovníci).

Školení obsluh vysokozdvižných motorových vozíků.

Šetření, zpracování a odeslání záznamu pracovního úrazu na OIP.
Účast při kontrolách OIP.

Technicko - organizační služby v PO prostřednictvím odpovědné osoby.

Bezpečnost práce BOZP prostřednictvím odpovědné osoby

ALEX FULL s.r.o.

Dlouholeté podnikatelské zkušenosti z oblastí nabízených služeb. Sloučení několika podnikatelských subjektů v jednu společnost umožňuje nabídnout zákazníkovi komplexní službu od realizace stavby domu, jeho zabezpečení, úklid, až po jeho pravidelnou správu a údržbu.

Kontakty